Курс туралы ақпарат

Оқушыларды бағалау құралдарын құрастыру

Уақыт:

59
минут

Саны:

3
сабақ

Көрсетілді:

7263

көрсетілім

Берілді:

3629
сертификат

Оқушыларды бағалау құралдарын құрастыру

Оқытуды бастау