Курс туралы ақпарат

Биология сабағында оқытудың белсенді әдістері

«Биология сабақтарында оқытудың белсенді әдістері» онлайн-курсы биология мұғалімдеріне, магистранттарға, әдіскерлерге және биологияға және оны оқытуға қызығушылық танытатын барлық адамдарға арналған.

«Биология сабақтарында оқытудың белсенді әдістері» онлайн-курсының бағдарламасы (бұдан әрі – Бағдарлама) орта білім мазмұнын жаңарту аясында биология сабақтарында оқытудың тиімді әдістерін қолдану дағдыларын жетілдіруге бағытталған.

Онлайн-курс болжайды, онда тыңдаушылар курстың міндеттерін қарастырады, дәрістерді тыңдайды, оқыту барысында теориялық аспектілерді, қосымша әдебиеттерді өздігінен зерделейді және биология сабақтарында оқытудың белсенді әдістерін әзірлеу мен қолданудың практикалық дағдыларын қарастырады, идеяларды талқылау және алмасу үшін педагогикалық қоғамдастыққа әріптестермен бірігеді, курстың идеяларын өз тәжірибесінде жүзеге асырады.

Онлайн-курс «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ «Педагогикалық шеберлік орталығы» жеке мекемесімен әріптестікте әзірленген.

Уақыт:

11
күн

Саны:

11
сабақ
Курс бағасы:

5 000

Курс бағдарламасы
Модуль1 Оқытудың белсенді әдістері биология сабағының тиімділігін арттыру құралы ретінде 2 сабақ
Модуль3 Биология сабағында белсенді оқытудың имитациялық әдістері 2 сабақ
Модуль4 Биология сабағында белсенді оқытудың имитациялық емес әдістері 2 сабақ
Модуль5 Биология сабақтарында АКТ қолдану негізінде оқытудың интерактивті әдістері 2 сабақ